Boekrecensies

Tijdschrift voor Neuropsychologie – Paul Ehling (klik hier)
De Neuroloog – P.J. Koehler (klik hier)

Neuropraxis – Han Diesfeldt  (klik hier)

Journal of the History of Neuroscience – Han Diesfeldt(klik hier)

Medisch Contact – Henk Maassen  (klik hier)
Memorad – Bert Keizer  (klik hier)
Skepter – Hans van Maanen (klik hier)
Tijdschrift voor Psychiatrie – I.E. Sommer (klik hier)

Han Diesfeldt Recensie

Een reisverslag van de O’Hanlon van de neuropsychologie

-Han Diesfeldt, neuropsycholoog

HJ Groenewegen recensie

Kees Brunia, materialist en toch gelovend in de ziel, heeft een zeer aantrekkelijk boek geschreven over onze hersenen. Ieder hoofdstuk beginnend met een anecdote die een persoonlijk, herkenbare gebeurtenis schetst, bespreekt Brunia in heldere taal een aantal nieuwe (en oude) inzichten in het functioneren van onze hersenen en de rol die deze spelen in de vorming en het functioneren van onze samenleving. De auteur baseert zich op de meest recente gedrags- en imaging data in de neurowetenschappelijke literatuur en betrekt de kennis van de anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel daarbij op zeer gedegen wijze. Het boek, dat een prettige verhalende stijl heeft, bespreekt op die manier ingewikkelde aspecten van het brein, zoals de aansturing van motoriek en gedrag, de waarneming en interpretatie van onszelf en de buitenwereld, emoties, kennis en (zelf)bewustzijn. Ingewikkelde zaken worden zo begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek. Maar zeker ook voor geneeskunde, (neuro)psychologie en biologiestudenten is dit boek een aanrader: veel van wat in dit boek besproken wordt staat niet in de studieboeken maar heeft zeker implicaties voor het begrijpen van neurologische en psychiatrische aandoeningen.
Voor iedereen geïnteresseerd in het meest fascinerende orgaan van ons lichaam, de hersenen, is dit boek een aanrader. Het geeft geen antwoord op alle vragen, het aantrekkelijke is juist dat het nieuwe vragen en discussies oproept.

– Prof. Dr H.J. Groenewegen, Hoogleraar Anatomie, in het bijzonder de neuroanatomie. Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit medisch centrum Amsterdam

Hans Achterhuis

Een zeer toegankelijke tekst en een toegankelijk werk over een spannend onderwerp, dat ik vooral vanuit mijn professie als filosoof heb gelezen. Ik kijk altijd uiterst kritisch naar de manier waarop andere wetenschappers met de filosofie omgaan. Daarbij heb ik een open zenuw voor het te pas en te onpas gemakkelijk citeren van filosofen. Die wijsgerige zenuw is dit keer niet geraakt. Integendeel, als filosoof was het een vreugde om niet alleen wijsgerige maar ook veel andere denkers in een historische context schitterend gepresenteerd te zien.

– Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Twente,
Denker des Vaderlands (2011-2013)