Comité van aanbeveling

UVT
Prof. Dr. Philip Eijlander Rector Magnificus UVT

Hoogleraar Wetgevingsvraagstukken

Prof. Dr. Klaas Sijtsma Decaan sociale faculteit

Hoogleraar Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek

Prof. Dr. Margriet Sitskoorn Hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Prof. Dr. Ad Vingerhoets Hoogleraar Emoties en Welbevinden

UVA

Prof. Dr. Edward de Haan Decaan Faculteit der Gedragswetenschappen

Hoogleraar Neuropsychologie

Dr. Hans Speelman Neuroloog AMC

Prof. Dr. Fernando Lopes da Silva Emeritus Hoogleraar Algemene en Vergelijkende Dierfysiologie

VUA
Prof. Dr. Henk Groenewegen Hoogleraar Neuroanatomie

RUG
Prof. Dr. Marina Tijssen Hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen

TUE
Prof. Dr. Ir. Jan Bergmans Hoogleraar Signaalverwerkingssystemen